ITSC

Dịch vụ tư vấn, giải pháp tổng thể, cung cấp hệ thống, thiết bị và các dịch vụ liên quan khác

Chuyên nghiệp, tận tâm, tin cậy

DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công

CAMERA AN NINH VÀ CHUYÊN DỤNG

Hệ thống CCTV An ninh và chuyên dụng cho Giao thông

VOIP

Giải pháp và hệ thống VOIP

SMS và THOẠI chăm sóc khách hàng

Dịch vụ đầu số, brandname, chăm sóc khách hàng tự động

VIỄN THÔNG

Hệ thống, thiết thông tin liên lạc vệ tinh, UHF, VHF và ADSL, Fiber

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

Đáp ứng yêu cầu chuyên biệt của khách hàng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Viễn thông